info@destaercke.com | +32 9 361 89 68

# #

Team
Team
Mr. Jürgen DE STAERCKE, advocaat & managing partner

Biografische gegevens |

Geboren te Gent op 5 mei 1979

Studies |

1992 : Lager onderwijs College O.L.V. van Deinsbeke - Zottegem
1997: Humaniora Latijn-Wiskunde College O.L.V. van Deinsbeke -Zottegem
1999: Kandidaat rechten (K.U.Brussel (1° kan.) - K.U.Leuven (2° kan.)
2002: Licentiaat rechten (K.U.Leuven)
2016: Getuigschrift "bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken"

Professionele activiteiten |

2002-08 : Assistent, Instituut voor Administratief Recht (IvAR) - K.U.Leuven
2002-08 : Medewerker Instituut voor Milieu- en Energierecht (IMER) - KULeuven
2003-08 : Medewerker Centrum voor Bouwrecht - KULeuven
2008-10 : Advocaat aan de balie van Brussel
2008-13 : Vrij wetenschappelijk medewerker Instituut voor Administratief Recht, KULeuven
2010- : Advocaat aan de balie van Oudenaarde

Publicaties |

Lezingen:

1. 11 december 2002: “Permissions et autorisations administratives délivrées par la commune” (Forum des décideurs communaux - Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale)
2.
25 maart 2003: “Het Vlaamse decreet van 19 juli 2002 inzake zonevreemde woningen en gebouwen” (LeuVeM 17 - Jaarboek Milieurecht 2002)
3. 13 juni 2003: “Doorwerking, het bestuur en de Raad van State” (Rondetafelseminarie “De doorwerking van het internationaal recht in de Belgische rechtsorde: recente ontwikkelingen in een rechtstakoverschrijdend perspectief” - Institute for International Law, K.U.Leuven)
4. 27 november 2003: “Recente ontwikkelingen in de milieuvergunningswetgeving in Vlaanderen” (Ius Commune Congres Maastricht 27-28 November 2003)
5. 24 mei 2004: “Een Algemeen Decreet Bestuursrecht in Vlaanderen? Een terreinverkenning bij wijze van inleiding” (Studienamiddag “Een Algemeen Decreet Bestuursrecht in Vlaanderen? – Instituut voor Administratief Recht, Genootschap Advocaten Publiekrecht en Kenniscel Wetsmatiging)
6. 28 oktober 2004: “De mogelijkheden voor valorisatie van openbare domeingoederen” (Opleiding “Verzelfstandiging en PPS op het niveau van de Lokale besturen” – Instituut voor de Overheid, K.U.Leuven en Instituut voor Administratief Recht, K.U.Leuven)
7. 1 december 2004: “Openbaar en privaat domein” (Opleiding “Actualia Bestuursrecht” - UAMS)
8. 7 december 2004: “De valorisatie van openbare domeingoederen” (Doctoraatsseminarie, Rechtsfaculteit K.U.Leuven)
9. 28 september 2006: “Openbaar domein en PPS” (Jaarboek bouwrecht 2005-06 – Centrum voor Bouwrecht, K.U.Leuven)
10. 23 maart 2007: “Mijnconcessies en ontginning” (Colloquium “Verticale eigendomsinneming: erfdienstbaarheid of onteigening?” –  C.R.O.W.)
11. 8 december 2007: “Wegenrecht: algemeen kader” (Studienamiddag “Wegenrecht” – Instituut voor Administratief Recht, K.U.Leuven)
12. 6 december 2007: “Zakelijke rechten op het openbaar en het privaat domein” (Studiedag “PPS en sportinfrastructuur” – Sport & Recht i.s.m. Dexia)
13. 26 maart 2009: “Artikel 159 van de Grondwet als directe vordering” (Studiedag Genootschap Advocaten Publiekrecht)
14. 19 maart 2010: Dagopleiding “Trage wegen” (Syntra - Vormingsinstituut voor K.M.O.)
15. 9 juni 2011: "Wegenrecht” (Studiedag "Publiciteitsinrichtingen", Confocus)
16. 25 september 2012: "Raad voor Vergunningsbetwistingen : de bestuurlijke lus" (Lunchcauserie "Raad voor Vergunningsbetwistingen : bemiddeling en bestuurlijke lus", VVBBCI, Leuven)
17. 20 februari 2013 : "De bestuurlijke lus binnen de Raad van State procedure" (Lunchcauserie "De hervorming van de Raad van State", VVBBCI, Brussel)
18. 17 december 2013 : “De hangende hervorming van de Raad van State” (Studiedag “Actualia bouwrecht”, UA, Antwerpen)
19. 16 januari 2013 : “De hangende hervorming van de Raad van State” (Studiedag “Actualia bouwrecht”, KULeuven, Leuven)
20. 11 juni 2015 : “Buurtwegen” (Studiedag “Actualia voor de landmeter-expert: rol van de vrederechter, project-MER, buurtwegen & trage wegen”, Confocus, Gent)
21. 17 september 2015 : “Buurtwegen” (Studiedag “Actualia voor de landmeter-expert: rol van de vrederechter, project-MER, buurtwegen & trage wegen”, Confocus, Gent)
22. 26 november 2015 : “Wegenisaanleg” (Studiedag “Verkavelen in Vlaanderen”, GHYBO, Groot-Bijgaarden)
23. 19 oktober 2018 : “De finaliteit en totstandkoming van het openbaar domein” (Studiedag “Openbaar domein”, CROW, Alden Biesen)

Cursussen:

1. 2002- : Cursussen “Administratief recht” aan de Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën
2. 2002: (met I. MARTENS) Cursus “Administratief recht” aan de Rijksdienst voor Pensioenen
3. 8 maart 2007: Dagopleiding “Wegenrecht voor gemeenteambtenaren” (Opleidings- en Vormingsinstituut voor Overheidspersoneel vzw, Antwerpen)
4. 22 maart 2007: Dagopleiding “Wegenrecht voor gemeenteambtenaren” (Opleidings- en Vormingsinstituut voor Overheidspersoneel vzw, Antwerpen)
5. 13 maart 2008: Dagopleiding “Wegenrecht voor ambtenaren – Openbare en andere wegen juridisch bekeken” (Syntra - Vormingsinstituut voor K.M.O.)
6. 19 maart 2010: Dagopleiding “Trage wegen” (Syntra - Vormingsinstituut voor K.M.O.)
7. 23 september 2013: Dagopleiding “Omgaan met problemen inzake wegenrecht in de praktijk” (Inovant)
8. 2 mei 2016 : Dagopleiding “Wegenrecht voor gemeenteambtenaren” (Inovant, Antwerpen)

Colleges:

1. 2002-03: “Overheidsopdrachten” (Gastcollege in het vak “Bouwrecht” (Prof. dr. Kurt Deketelaere)
2. 1 & 8 maart 2006: “Openbaar en privaat domein” (Gastcollege in het vak “Instrumentarium van de overheid” (Prof. dr. Marc Boes en prof. dr. David D’Hooghe))    
3. 23 maart 2006: “Groeiende aandacht voor de burger in het openbaar bestuur” (Gastcollege in het vak “Bestuurskunde: relatie bestuur-burger” (Dr. Steven Van De Walle))
4. 17 oktober 2007: “Openbaar en privaat domein” (Gastcollege in het vak “Instrumentarium van de overheid” (Prof. dr. Marc Boes en prof. dr. David D’Hooghe))
5. 19 & 26 oktober 2007: “Wegenrecht” (Gastcollege in het vak “Instrumentarium van de overheid” (Prof. dr. Marc Boes en prof. dr. David D’Hooghe))
6. 12 november 2008: “Overheidsgoederenrecht” (Gastcollege in het vak “Instrumentarium van de overheid” (Prof. dr. Marc Boes en prof. dr. David D’Hooghe))
7. 17 februari 2014: “Beginselen van behoorlijk burgerschap” (College PAV bemiddeling in bestuurszaken, KULeuven)

Organisatie van congressen

1. 24 mei 2004: “Een Algemeen Decreet Bestuursrecht in Vlaanderen? Een terreinverkenning bij wijze van inleiding” (Studienamiddag “Een Algemeen Decreet Bestuursrecht in Vlaanderen? – i.s.m. Genootschap Advocaten Publiekrecht en Kenniscel Wetsmatiging)
2. 8 december 2007: Studienamiddag “Wegenrecht” (i.s.m. uitgeverij die Keure)

Dienstverlening

* Lessen “Administratief recht” aan de Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën
* Lessen “Administratief recht” aan de Rijksdienst voor Pensioenen
* Vertaling Frans-Nederlands van D. DÉOM en J. VERMER, Vade-mecum.
Le Partenariat Public-Privé au niveau communal, Louvain-la-Neuve, UCL, 2002, 418p. (samen met prof. dr. M. BOES en I. MARTENS)
* Diverse formele en informele adviezen inzake bestuursrecht, waaronder:
1. M. BOES en J. DE STAERCKE, Advies over het eigendomsstatuut van een aantal roerende goederen van de Kathedraal van Antwerpen, Leuven, Instituut voor Administratief Recht (IvAR), 2003, 10p.
2. M. BOES en J. DE STAERCKE, Advies in het kader van een administratief beroep over de bevoegdheid tot het verlenen van privatieve ingebruiknemingen op gemeentegoederen (advies verleend aan advocatenkantoor Stibbe), Leuven, Instituut voor Administratief Recht (IvAR), 2003, 10p.
3. J. DE STAERCKE, Advies over de mogelijkheid tot functiewijzigingen van het Stedelijk Museum te Diksmuide, 2007, 10p.
4. M. BOES, J. DE STAERCKE en S. VERBIST, Advies over een algemene bouwverordening voor de Stad Leuven, Leuven, Instituut voor Administratief Recht (IvAR), 2008, 27p.
5. J. DE STAERCKE, Advies over het privaat karakter van de Paddepoel (Tervuren), 2008, 22p.

Boeken

1. J. DE STAERCKE, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, AdvocatenPraktijk, Mechelen, Kluwer, 2004, 43p.
2. J. DE STAERCKE, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijk burgerschap. Beginselen van de openbare dienst, Collectie Publiek Recht, Brugge, Vanden Broele, 2003, 140p.
3. J. DE STAERCKE, Domeingoederenrecht, Reeks Instituut voor Administratief Recht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 278p.
4. J. DE STAERCKE, Juridisch statuut van overheidsgoederen, Reeks Notarieel bestuursrecht, Brussel, Larcier, 2007, 104p.
5. J. DE STAERCKE, Wegenrecht, Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2007, 334p.

Cursussen

Co‐auteur:

1. M. BOES m.m.v. J. DE STAERCKE, Notarieel bestuursrecht, Leuven, Acco, 2003‐04, 275p.
2. M. BOES m.m.v. J. DE STAERCKE, Notarieel bestuursrecht, Leuven, Acco, 2004‐05, 303p.
3. M. BOES m.m.v. J. DE STAERCKE, Notarieel bestuursrecht, Leuven, Acco, 2005‐06, 241p.
4. M. BOES m.m.v. J. DE STAERCKE, Notarieel bestuursrecht, Leuven, Acco, 2006‐07, 247p.

Publicaties in tijdschriften of boeken met leescomité

Gepubliceerd in tijdschriften met leescomité

1. J. DE STAERCKE, “Algemene beginselen van behoorlijk burgerschap: naar een wederkerig bestuursrecht?”, Jura Falc. 2001‐02, 505‐535.
2. J. DE STAERCKE, “De beginselen van behoorlijk bestuur en de hiërarchie der normen”, NjW 2004, 1406‐1415.
3. J. DE STAERCKE, “De toepassing van de algemene reglementering overheidsopdrachten op privaatrechtelijke (onderwijs)instellingen na het Cambridge‐arrest van het Hof van Justitie”, R.W. 2002‐03, 161‐174.
4. J. DE STAERCKE, “De valorisatie van het openbaar domein”, T.B.O. 2005, 186‐200.
5. J. DE STAERCKE, “De Wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen”, C.D.P.K. 2003, 183‐195.
6. J. DE STAERCKE, “Eigendomskwestie met betrekking tot (kleine) openbare wegen”, T. Agr. R. 2013, 53-74.
7. J. DE STAERCKE, “Het collectief gebruik van het openbaar domein, en de openbare wegen”, C.D.P.K. 2006, 745‐751.
8. J. DE STAERCKE, “Het decreet betreffende publiek‐private samenwerking”, T.B.O. 2003‐3/4, 140‐155.
9. J. DE STAERCKE, “Het Hof van Cassatie over het openbaar domein: vliegen op automatische piloot?”, noot onder Cass., 25 september 2000, T.B.O. 2003‐2, 101‐106.
10. J. DE STAERCKE, “Het Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid voor wat betreft de milieuaudit en tot aanvulling ervan met een titel milieuvoorwaarden”, M.E.R. 2003‐4, 306‐316.
11. J. DE STAERCKE, “Het werkstakingsverbod in de publieke sector en het continuïteitsbeginsel anno 2003: een requiem”, C.D.P.K. 2003, 607‐621.
12. J. DE STAERCKE, “Is art. 72 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening in strijd met art. 10‐11 en art. 16 G.W.?, M.E.R. 2002‐4, 379‐385.
13. J. DE STAERCKE, “Le principe de bonne citoyenneté et le principe de chercher bon droit (partie I)”, C.D.P.K. 2004, 72‐88.
14. J. DE STAERCKE, “Le principe de bonne citoyenneté et le principe de chercher bon droit (partie II)”, C.D.P.K. 2004, 211‐225.
15. J. DE STAERCKE, “Naar een Algemene wet bestuursrecht in België?”, NTB 2006, 3‐13.
16. J. DE STAERCKE, “Naar een stelsel van integrale milieuvoorwaarden in het Vlaamse Gewest”, M.E.R. 2004‐3, 167‐177.
17. J. DE STAERCKE, “Onvervreemdbaarheid van het openbaar domein. Een rechtsvergelijkende studie”, T.B.P. 2003‐2, 79‐97.
18. J. DE STAERCKE, “Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval. Status Quaestionis”, M.E.R. 2002‐3, 211‐231.
19. J. DE STAERCKE, “Wat is een administratieve overheid? De cassatiearresten van 6 september 2002”, noot onder Cass., 6 september 2002, T.B.P. 2003, 62‐66.
20. J. DE STAERCKE, “Zonevreemde bedrijven na het wijzigingsdecreet van 19 juli 2002”, M.E.R. 2002‐4, 386‐396.
21. J. DE STAERCKE, “Opstalrechten op het openbaar domein”, noot onder Cass. 18 mei 2007, C.D.P.K. 2008, 219 e.v.

Gepubliceerd in boeken met leescomité

Gepubliceerd:

1. J. DE STAERCKE, “Administratief beroep”, in K. DEKETELAERE (ed.), Handboek milieu‐ en energierecht, Brugge, die Keure, 2006, 397.
2. J. DE STAERCKE, “Administratieve sancties”, in K. DEKETELAERE (ed.), Handboek milieu‐ en energierecht, Brugge, die Keure, 2006, 389‐397.
3. J. DE STAERCKE en I. MARTENS, “Algemene beginselen van behoorlijk bestuur”, in K. DEKETELAERE (ed.), Handboek milieu‐ en energierecht, Brugge, die Keure, 2006, 370‐389.
4. J. DE STAERCKE, “Doorwerking, het bestuur en de Raad van State”, in J. WOUTERS en D. VAN EECKHOUTTE (ed.), De doorwerking van het internationaal recht in de Belgische rechtsorde: recente ontwikkelingen in een rechtstakoverschrijdend perspectief, Schoten, Intersentia, 2006, 295‐313.
5. J. DE STAERCKE, “Een Algemeen Decreet Bestuursrecht in Vlaanderen? Een terreinverkenning bij wijze van inleiding”, in J. DE STAERCKE en J. VAN STEELANDT (eds.), Een Algemeen Decreet Bestuursrecht in Vlaanderen?, Reeks Instituut voor Administratief Recht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 1‐42.
6. J. DE STAERCKE, “Erkenning van aannemers”, in K. DEKETELAERE, A. VERBEKE en M. SCHOUPS, Handboek bouwrecht, Schoten/Brugge, Intersentia/die Keure, 2004, 767‐781.
7. J. DE STAERCKE, “Het Vlaamse decreet van 19 juli 2002 inzake zonevreemde woningen en gebouwen”, in K. DEKETELAERE (ed.), Jaarboek Milieurecht 2002. LeuVeM 17, Brugge, die Keure, 2003, 115‐192.
8. J. DE STAERCKE, “Inleiding”, in J. DESTAERCKE (ed.), Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het Vlaamse Gewest. Dl. IV. Commentaar, Heule, UGA, 2003, losbl.
9. J. DE STAERCKE, “Integrale milieuvoorwaarden terug naar af?”, in K. DEKETELAERE (ed.), Feestbundel milieurecht, Milieustandpunten nr. 20, Brugge, die Keure, 2005, 34‐36.
10. J. DE STAERCKE, “Openbaar domein en PPS”, in K. DEKETELAERE, A. VERBEKE en K. VANHOVE (eds.), Jaarboek bouwrecht 2005‐06, Brugge/Antwerpen, die Keure/Intersentia, 2006, 35‐68.
11. J. DE STAERCKE, “Openbaar en privaat domein”, in K. DEKETELAERE, A. VERBEKE en M. SCHOUPS, Handboek bouwrecht, Schoten/Brugge, Intersentia/die Keure, 2004, 286‐292.
12. J. DE STAERCKE, “Overgangsrecht”, in J. DESTAERCKE (ed.), Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het Vlaamse Gewest. Dl. IV. Commentaar, Heule, UGA, 2003, losbl.
13. J. DE STAERCKE, “Overheidsopdrachten”, in K. DEKETELAERE, A. VERBEKE en M. SCHOUPS, Handboek bouwrecht, Schoten/Brugge, Intersentia/die Keure, 2004, 179‐215.
14. J. DE STAERCKE, “PPS”, in K. DEKETELAERE, A. VERBEKE en M. SCHOUPS, Handboek bouwrecht, Schoten/Brugge, Intersentia/die Keure, 2004, 253‐261.
15. J. DE STAERCKE, “Toegang tot het beroep van architect”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE, Handboek bouwrecht, Schoten/Brugge, Intersentia/die Keure, 2004, 824‐832.
16. J. DE STAERCKE, “Mijnconcessies en ontginning”, in J. GHYSELS, V. SAGAERT en R. PALMANS (eds.), Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 151‐186.
17. J. DE STAERCKE en J. GHYSELS, “Artikel 159 van de Grondwet als directe vordering”, in X., De wettigheidstoets van artikel 159 van de Grondwet, Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2009, 83-152.
18. J. DE STAERCKE, “Ruimtelijke ordening en infrastructuur”, in B. Hubeau, W. Vandevyvere, G. Debersaques (eds.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, die Keure, 2010, 1345-1386.
19. J. DE STAERCKE, “Beheer van goederen”, in X., College van burgemeester en schepenen. Bevoegdheden, Recht in de gemeente, Brugge, die Keure, 2011, 59-73.
20. J. DE STAERCKE, “Beheer van goederen”, in J. DUJARDIN en W. SOMERS (eds.), College van burgemeester en schepenen. Bevoegdheden, Recht in de gemeente, Brugge, die Keure, 2011, 59-73.
21. J. DE STAERCKE, “Bevoegdheden in verband met het gemeentearchief”, in J. DUJARDIN en W. SOMERS (eds.), College van burgemeester en schepenen. Bevoegdheden, Recht in de gemeente, Brugge, die Keure, 2011, 435-462.
22. J. DE STAERCKE, “Eigendomskwestie met betrekking tot (kleine) openbare wegen”, in A.-M. DRAYE, D. D'HOOGHE en K. DEKETELAERE (eds.), Liber Amicorum Marc Boes, Brugge, die Keure, 2011, 333-355.
23. J. DE STAERCKE, “Gemeentelijk patrimonium”, in J. DUJARDIN en W. SOMERS (eds.), Gemeenteraad. Bevoegdheden, Recht in de gemeente, Brugge, die Keure, 2011, 31-61.
24. J. DE STAERCKE, “Gunning van overheidsopdrachten”, in K. DEKETELAERE, A. VERBEKE en M. SCHOUPS (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2013, 206-313.
25. J. DE STAERCKE, “Openbaar domein”, in K. DEKETELAERE, A. VERBEKE en M. SCHOUPS (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2013, 449-457.
26. J. DE STAERCKE, “Archeologisch patrimonium”, in K. DEKETELAERE, A. VERBEKE en M. SCHOUPS (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2013, 187-191.
27. J. DE STAERCKE, “Grondwater”, in K. DEKETELAERE, A. VERBEKE en M. SCHOUPS (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2013, 182-186.
28. J. DE STAERCKE, “Bossen”, in K. DEKETELAERE, A. VERBEKE en M. SCHOUPS (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2013, 160-163.
29. J. DE STAERCKE, “Duinen”, in K. DEKETELAERE, A. VERBEKE en M. SCHOUPS (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2013, 192-194.
30. J. DE STAERCKE, “Erkenning van aannemers”, in K. DEKETELAERE, A. VERBEKE en M. SCHOUPS (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2013, 1340-1354.
31. J. DE STAERCKE, “Wegenisaanleg : de ‘zaak van de wegen’”, in J. GHYSELS en J. TOURY (eds.), Verkavelen in Vlaanderen, Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2018, 421-467.

Publicaties in tijdschriften of boeken zonder leescomité

Gepubliceerd in tijdschriften zonder leescomité

1. J. DE STAERCKE, “De discriminatie inzake aansprakelijkheid van (turn)leraars weggewerkt”, Sport & Recht 2004, 909‐911.
2. J. DE STAERCKE, “Evenementen toegankelijk voor publiek en onderworpen aan vergunningen.
Welke ruimte hebben onze gemeenten?”, Nieuwsbrief VSGB 2003/01, 4‐9.
3. J. DE STAERCKE, “Evénements accessibles au public et soumis à permis. Quelle latitude pour nos communes?”, Trait d'Union AVCB 2003/01, 4‐9.
4. J. DE STAERCKE, “Medisch verantwoorde sportbeoefening. Het nieuwe anti‐dopingdecreet”, Sport & Recht 2003, 830‐833.
5. J. DE STAERCKE, “Informeel voetballen in de vrije tijd. Wie het potje breekt, potje betaalt?”, Sport & Recht 2003, 782‐785.
6. J. DE STAERCKE, “Geeft een (milieu)vergunning carte blanche om overlast bij sportactiviteiten te veroorzaken?”, Sport & Recht 2003, 798‐801.
7. J. DE STAERCKE, “Onveilige sportvelden”, Sport & Recht 2005, 1091‐1092.
8. J. DE STAERCKE, “Sport & Overheidsopdrachten: een inleiding (deel I)”, Sport & Recht 2004, 948‐951.
9. J. DE STAERCKE, “Sport & Overheidsopdrachten: een inleiding (deel II)”, Sport & Recht 2005, 1006‐1008.
10. J. DE STAERCKE, “Sport & Overheidsopdrachten: een inleiding (deel III)”, Sport & Recht 2005, 1022‐1024.
11. J. DE STAERCKE, “Sport & Overheidsopdrachten: een inleiding (deel IV)”, Sport & Recht 2006, 1160‐1161.
12. J. DE STAERCKE, “Sportverenigingen en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) (Deel 1)”, Sport & Recht 2004, 885‐887.
13. J. DE STAERCKE, “Sportverenigingen en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) (Deel 2)”, Sport & Recht 2004, 898‐899.
14. J. DE STAERCKE, “Zonevreemde sportterreinen: een oplossing mogelijk? (Deel 1)”, Sport & Recht 2004, 856‐859.
15. J. DE STAERCKE, “Zonevreemde sportterreinen: een oplossing mogelijk? (Deel 2)”, Sport & Recht 2004, 862‐865.

Wetenschappelijk uitgever

1. J. DE STAERCKE en J. VAN STEELANDT (eds.), Een Algemeen Decreet Bestuursrecht in Vlaanderen?, Reeks Instituut voor Administratief Recht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 140p.
2. J. DE STAERCKE (ed.), Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het Vlaamse Gewest. Dl. IV. Commentaar, Heule, UGA, 2003, losbl.
3. J. DE STAERCKE (coörd.), “Bouwen en administratief recht”, in K. DEKETELAERE, A. VERBEKE en M. SCHOUPS, Handboek bouwrecht, Schoten/Brugge, Intersentia/die Keure, 2004, 171‐300.
4. J. DE STAERCKE (coörd.), “Bouwen, sociaal recht en uitoefeningsvoorwaarden”, in K. DEKETELAERE, A. VERBEKE en M. SCHOUPS, Handboek bouwrecht, Schoten/Brugge, Intersentia/die Keure, 2004, 761‐834.

Recensies

1. J. DE STAERCKE, “Ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Vlaamse Gewest – B. Bouckaert en T. De Waele”, T.B.O. 2005, 128.

Bijdragen in encyclopedieën, woordenboeken en vulgariserende publicaties

Overzicht rechtsleer in TBO (met K. Vanhove)

1. J. DE STAERCKE en K. VANHOVE, “Overzicht Rechtsleer”, T.B.O. 2003‐1, 64‐68.
2. J. DE STAERCKE en K. VANHOVE, “Overzicht Rechtsleer”, T.B.O. 2003‐2, 117‐119.
3. J. DE STAERCKE en K. VANHOVE, “Overzicht Rechtsleer”, T.B.O. 2003‐3/4, 189‐191.
4. J. DE STAERCKE en K. VANHOVE, “Overzicht Rechtsleer”, T.B.O. 2004‐1, 57‐59.
5. J. DE STAERCKE en K. VANHOVE, “Overzicht Rechtsleer”, T.B.O. 2004‐2, 105‐59.
6. J. DE STAERCKE en K. VANHOVE, “Overzicht Rechtsleer”, T.B.O. 2004‐3, 165‐168.
7. J. DE STAERCKE en K. VANHOVE, “Overzicht Rechtsleer”, T.B.O. 2004‐4, 246‐249.

Overzicht wetgeving in M.E.R

1. J. DE STAERCKE en M. DEKETELAERE, M., “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2003‐3, 273‐294.
2. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2003‐4, 350‐369.
3. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2004‐1, 56‐63.
4. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2004‐2, 143‐151.
5. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2004‐3, 225‐248.
6. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2004‐4, 318‐329.
7. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2005‐1, 61‐75.
8. J. DE STAERCKE “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2005‐2, 150‐157.
9. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2005‐3, 232‐237.
10. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2005‐4, 312‐329.
11. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2006‐1, 69‐81.
12. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2006‐2, 134‐150.
13. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2006‐3, 219‐229.
14. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2006‐4, 280‐301.
15. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2007‐1, 54‐63.
16. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2007‐2, 118‐128.
17. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2007‐3, 207‐216.
18. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2008, 164-168.
19. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2008‐3, 226‐231.
20. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2009, 68‐82.
21. J. DE STAERCKE, “Overzicht van wetgeving”, M.E.R. 2009, 211‐233.

Overzicht rechtspraak in M.E.R.

1. J. DE STAERCKE, “Recente rechtspraak van hoven en rechtbanken in milieuzaken”, M.E.R. 2003‐3, 266.

Overzicht wetgeving in Jaarboeken Milieurecht

1. J. DE STAERCKE, “Overzicht milieuwetgeving 2003”, in K. DEKETELAERE en M. DEKETELAERE (ed.), Jaarboek Milieurecht 2003. LeuVeM 18, Brugge, die Keure, 2004, 333‐420.
2. J. DE STAERCKE, “Overzicht milieuwetgeving 2004”, in K. DEKETELAERE en M. DEKETELAERE (ed.), Jaarboek Milieurecht 2004. LeuVeM 19, Brugge, die Keure, 2005, 273‐361.
3. J. DE STAERCKE, “Overzicht milieuwetgeving 2005‐2006”, in K. DEKETELAERE (ed.), Jaarboek Milieurecht 2005‐2006. LeuVeM 21, Brugge, die Keure, 2007, 239‐327.
4. J. DE STAERCKE en M. MELIS, “Overzicht milieuwetgeving 2007”, in K. DEKETELAERE (ed.), Jaarboek Milieurecht 2007. LeuVeM 22, Brugge, die Keure, 2008, 325‐388.
5. J. DE STAERCKE en M. MELIS, “Overzicht milieuwetgeving 2008”, in K. DEKETELAERE (ed.), Jaarboek Milieurecht 2007. LeuVeM 22, Brugge, die Keure, 2009, 359‐401.

Overzichten wetgeving in Jaarboeken Energierecht

1. J. DE STAERCKE, “Overzicht energiewetgeving 2003”, in K. DEKETELAERE (ed.), Jaarboek Energierecht 2003. VlaVER2, Antwerpen, Intersentia, 2004, 177‐192.
2. J. DE STAERCKE, “Overzicht energiewetgeving 2004”, in K. DEKETELAERE (ed.), Jaarboek Energierecht 2004. VlaVER3, Antwerpen, Intersentia, 2005, 305‐327.
3. J. DE STAERCKE, “Overzicht energiewetgeving 2005‐2006”, in K. DEKETELAERE (ed.), Jaarboek Energierecht 2004. VlaVER4, Antwerpen, Intersentia, 2007, 247‐272.
4. J. DE STAERCKE en M. MELIS, “Overzicht energiewetgeving 2007”, in K. DEKETELAERE (ed.), Jaarboek Energierecht 2007. VlaVER5, Antwerpen, Intersentia, 2008, ter perse.

Overzichten rechtsleer in Jaarboeken Bouwrecht (met K. Vanhove)

1. J. DE STAERCKE en K. VANHOVE, “Overzicht rechtsleer 2003”, in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (ed.), Jaarboek Bouwrecht 2003‐04, Brugge, die Keure, 2004, 263‐279.
2. J. DE STAERCKE en K. VANHOVE, “Overzicht rechtsleer 2004”, in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (ed.), Jaarboek Bouwrecht 2003‐04, Brugge, die Keure, 2005, 233‐253.